Golden Lotus Botanicals - Wholesale Traditional Chinese Herbs and Herbal Medicine
» Supplying specialty botanicals from around the world.

Products

Powdered Extract Concentrates (Singles & Formulas)

View All Products

Ayurvedics single herbs, traditional Chinese herbal blends, Chinese singles, house blends, and Western single herbs.


Bulk sizes (Kilogram) are also available on a case by case basis. Raw, bulk herbs are not included in this list. Item selections, availability and specific concentrations or standardizations may vary depending on a number of factors. Also, we may have items that are not on this list or concentrations not shown here.

Items in this list may or may not be available and cannot be ordered through our online shopping cart at this time. Please e-mail us for current concentrations, custom blends, pricing, and availability and let us know the product and quantity you're interested in. We will contact you with potential availability and for payment info (if the product is available).


Ayurvedic Powder Extracts:

Boswellia Serrata 5:1
Celastrus Paniculata / Cognitol softgels
Adhatoda Vasica PE
Amla 15:1 / Phyllanthus emblica PE
Artichoke 10:1 / Cynara PE
Ashwaganda 4.5% (10:1) / Withania somnifera (grams)
Ashwaganda 1.5% (5:1) / Withania somnifera
Avipattikar Churna PE
Bacopa Moneri PE (20:1 / 10% Bacosides
Bala (Sida Cordifolia) 1:1 powder
Banaba Extract 1% PE
Bitter Melon / Momordica PE 10:1
Black Seed / Nigella Sativa seed (whole Organic seed & powder)
Black Seed Powder / Nigella sativa PE 10:1
Boswellin Super (65%, 70% & 90% boswellic acids & 10% AKBBA) PE
Coleus Forskholii Extract 1% PE
Fenugreek Fibre PE / Fenufiber 10:1 (50% fibers)
Gotu Kola (aerial parts / whole plant) 10:1 / 8% Centellin
Guggulipid / Commifora Mukul PE
Gymnema Sylvestre 10:1 PE
Harada P.E.
Holy Basil 4:1 / Ocimum sanctum 2% PE
Lavan Bhaskar PE
Mucuna puriens / Cowage 15% 15:1 PE
Neem Extract PE 10:1
Picrorrhiza kurroa 8:1 PE
Shilajit Ultra Pure PE 50% fulvic acid
Shilajit Ultra Pure PE 10:1 / 20% fulvic acid
Terminalia Arjuna Extract 10:1 PE
Triphala Extract 5:1 PE
Tylophora Asthmatica / indica 10:1 PE

 

Chinese Classical Herbal Powder Formulas:

An Mian San / Peaceful Sleep formula 10:1 PE
ASHMI formula (with & w/o Cordyceps) / Asthma & Cortisol Support 10:1 PE
Bao He San / Preserve Harmony formula 10:1 PE
Ba Wei Di Huang San / Rehmania Eight formula 10:1 PE
Ban Xia Huo Po San / Pinellia & Magnolia formula 10:1 PE
Bu Zhong Yi Qi San / Ginseng & Astragalus formula (Central Qi Tonic) 10:1 PE
Chai Hu Gui Zhi San / Bupleurum & Cinnamon formula 10:1 PE
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li San / Bupleurum & Dragon Bone formula 10:1 PE
Chuan Xing Lian Kang San / Andrographis Compound (10:1 PE & caps)
Da Bu Yin Wan / Rehmannia & Testudinis 10:1 PE
Du Huo Ji Shen San / Angelica & Loranthus formula 10:1 PE
Er Chen San / Citrus & Pinellia formula 10:1 PEKai Kit San / Prostate Support - 10:1 PE
Gan Mai Da Zao San / Licorice, Wheat & Jujube formula 10:1 PE
Gan Mao Ling San / Cold Efficacious / Throat Clear formula10:1 PE
Gui Pi San formula / Ginseng & Longan formula 10:1 PE
Huo Xiang Zheng Qi San / Agastache Rectify Qi formula 10:1 PE
Jia Wei Xiao Yao San / Easy Wanderer Plus 10:1 PE
Jing Gui Shen Qi San / Golden CAinet Kidney Qi formula 10:1 PE
Li Dan San / Benefit the Gall Bladder 10:1 PE
Liu Jun Zi San / Six Gentlemen formula / 10:1 PE
Liu Wei Di Huang San / Rehmannia Six formula 10:1 PE
Long Dan Xie Gan San / Gentiana Formula  10:1 PE
Mai Men Dong San / Ophiopogon formula 10:1 PE
Ming Mu Di Huang San / Nourish Vision with rehmannia formula 10:1 PE
Qi Ju Di Huang San / Lycium, Chrysanthemum Rehmannia 10:1 PE
Ren Shen Yang Rong San / Ginseng Nutritive tonic 10:1 PE
Sang Ju Yin / Morus & Chrysanthemum formula 10:1 PE
Shao Yao Gan Cao San / Peony & Licorice formula 10:1 PE
Shen Ling Bai Zhu San / Ginseng & Atractylodes formula 10:1 PE
Shen Tong Zhu Yu San / Resolve Blood Stasis formula 10:1 PE
Shi Quan Da Bu San / All Inclussive Tonifying Formula 10:1 PE
Shou Wu San / Polygomnum Formula 10:1 PE
Shu Gan San / Sooth the Liver formula 10:1 PE
Si Jun Zi San / Four Gentlemen formula 10:1 PE
Si Wu San / Dang Gui Four / Four Substance formula 10:1 PE
Suan Zao Ren San / Zizyphus formula 10:1 PE
Tian Ma Gou Teng Yin / Gastrodia & Uncaria formula 10:1 PE
Tian Wang Bu Xin Dan / Heavenly Emperor formula 10:1 PE
Tu Si Zi San / Cuscuta formula 10:1 PE
Wen Dan San / Warm the Gallbladder formula 10:1 PE
Wu Ling San / Five Ingrediant formula w/ Poria 10:1 PE
Xiang Sha Liu Jun Zi San / Six Gentlement Plus formula 10:1 PE
Xiao Chai Hu San / Minor Bupleurum formula 10:1 PE
Xiao Yao San / Easy Wanderer 10:1 PE
Xue Fu Zhu Yu San / Persica & Carthamus formula 10:1 PE
Yin Qiao San / Honeysuckle & Forsythia formula 10:1 PE
You Gui San / Restore the Right formula 10:1 PE
Yu Ping Feng San / Jade Windscreen formula 10:1 PE
Zhi Bai Di Huang San / Eight Flavor Tea / Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia formula 10:1 PE

 

Chinese Powdered Extracts - Singles:

Ai Ye 5:1 / Mugwort leaf
Ba Ji Ren 5:1 / Morinda / Noni fruit
Ba Ji Ren 1:1 / Noni Fruit
Ba Ji Tian 10:1 / Morinda Root (Noni)
Bai Bian Dou 5:1
Bai Bu 5:1 / Stemona root
Bai Dou Kou 8:1 / Amomum kravanh
Bai Fu Zi 5:1 / Aconite (Coreanum)
Bai Guo 5:1 / Ginkgo Nut
Bai He 5:1 / Lily bulb
Bai He 15:1 / Lily Bulb
Bai He Hua 8:1 / Lily Flower
Bai Hua She She Cao 12:1 / Oldenlandia herb
Bai Mao Gen 5:1 / Imperata rhizome
Bai Ji / Bletilla 5:1
Bai Ji Li 18:1 / Tribulus fruit 45% Saponins
Bai Jie Zi 5:1/ Brassica (White Mustard Seed)
Bai Jiang Cao 5:1 / Patrinia
Bai Jiang Cao 10:1 / Patrinia / Thiaspi
Bai Qian 5:1 / Cynanchum rhizome & root
Bai Shao 5:1 / White Peony root
Bai Shao Yao 16:1 / White Peony Root 4%
Bai Shen / Ginseng Root (White) 8:1 PE / 32% ginsenosides
Bai Tou Weng 5:1 / Pulsatilla
Bai Zhi 5:1 / Angelica
Bai Zhi 10:1 / Angelica Dahurica Root
Bai Zhu 5:1 / White Atractylodes
Bai Zhu 10:1 / White Atractylodes Rhizome
Bai Zi Ren 6:1 / Biota (Arbor-Vitae) Seed
Ban Bian Lian / Lobelia 5:1
Ban Lan Gen 14:1 / Isastis Root
Ban Xia 5:1 / Pinellia
Ban Xia 14:1 / Prepared Pinellia Rhizome
Ban Zhi Lian 5:1 & 10:1 / Scutellaria
Bei Mu (Zhe)/Fritillaria Thunbergii (Zhe) 5:1
Bei Xie 5:1 / Dioscorea Rhizome
Bi Ba/Long Pepper 5:1
Bian Dou (Bai) 5:1 / Dolichos Nut
Bian Xu 5:1 / Polygonum Avicularis / Knotweed
Bie Jia 10:1 / Tortoise Shell
Black Mountain Ant 1:1 / Polyrachis (Ma Yi)
Black Mountain Ant 5:1 / Polyrachis (Ma Yi)
Bing Lang 5:1 / Areca / Betel Nut
Bing Lang 14:1 / Areca
Bo He 1:1 / Peppermint / Field Mint
Bu Gu Zhi 12:1 / Psoralea Pea
Cang Er Zi 12:1 / Xanthium Fruit
Cang Zhu 5:1 / Red Atractylodes Rhizome
Cang Zhu 15:1 / Red Atractylodes Rhizome
Cao Dou Koa 5:1 / Katsumadai
Cao Guo 5:1 / Tsaoko Fruit
Cao Wu 5:1 / Aconite Tsao Wu (Prepared)
Ce Bai Ye 5:1 / Biota
Cha Ye 25:1 / Green Tea
Cha Ye 6:1 / Green Tea (De-Bitterized)
Chaga Mushroom / Inonotus obliquus (25% polysach) 50:1
Chai Hu 10:1 / Bupleurum Root / Thorowax
Chan Tui 5:1 / Cicada Shell
Che Qian Zi 5:1 / Plantago herb
Chen Pi 8:1 / Tangerine Peel
Chen Xiang / Aquillaria PE (1:1)
Chi Fu Ling / Red Poria / Hoelen Fungus Skin
Chi Shi Zhi 5:1 / Halloysite
Chi Shao Yao 12:1 / Red Peony Root
Chi Xiao Dou 5:1
Ci Wu Jia/Siberian Ginseng (5:1)
Chong Lou / Paris rhizome 15:1
Chuan Bei Mu 5:1 / Fritillary (Tendrilled) Bulb
Chuan Lian Zi 16:1 / Melia Toosend. / Chinaberry / Neem Fruit
Chuan Lian Zi 5:1
Chuan Shan Long 5:1 / Dioscroea Nippolica
Chuan Wu / Aconite Wu Tou (Prepared) 5:1
Chuan Xin Lian 10:1 PE / 10% Andrographis Herb
Chuan Xin Lian 16:1 / Andrographis 20%
Chuang Mu Xiang/Vladimira 5:1
Chuan Xiong 15:1 / Cnidium / Ligusticum Root
Ci Shi/Loadstone, Magnetitum
Clubmoss / Lycopodium (5:1)
Chun Gen Pi 5:1 / Ailanthus Bark
Ci Shi / Loadstone / Magnetite powder 5:1
Da Fu Pi 5:1 / Areca / Betelnut Husk
Da Huang 10:1 / Rhubarb Root and Rhizome
Da Huang 5:1 / Rhubarb
Da Ji 5:1 / Japanese Thistle
Da Qing Ye 7:1 / Isastis Leaf
(Hei) Da Zao 5:1 / Black Jujube
Dai Zhe Shi 5:1
Dan Dou Chi 5:1 / Soja
Dan Nan Xing 12:1 / Arisaema
Dan Nan Xing 5:1 / Arisaema
Dan Shen 8:1 / Salvia / Red Sage Root 1%
Dan Zhu Ye 12:1 / Lopatherum / Bamboo Leaf & Stem
Dang Gui 7-10:1 / Dong Quai / Angelica Root
Dang Gui (Shen) / Tangkuei 5:1
Dang Gui Wei 5:1 / Tangkuei Tails
Dang Shen 10:1 / Codonopsis Root
Deng Xin Cao 5:1 / Juncus
Di Bie Chong 5:1 / Eupolyphaga
Di Fu Zi 15:1 / Kochia / Broom Cyperus Seed
Di Fu Zi 5:1 / Kochia
Di Gu Pi 12:1 / Lycium / Wolfberry Bark
Di Gu Pi 5:1 / Lycium Root Bark
Di Long Gan 12:1 / Earth Dragon / Lumbricus
Di Long Gan 5:1 / Earth Dragon / Lumbricus
Ding Xiang 1:1, 5:1 & 8:1 / Clove Flower-bud
Dong Chong Xia Cao 8:1 / Cordyceps 7%
Dong Chong Xia Cao 10:1 / Cordyceps
Dong Chong Xia Cao 48:1 / Cordyceps (20% Polysacharides)
Dong Gua Zi 5:1
Dong Kui Zi 10:1 / Abutilon / Malva seed
Dong Ling Cao 12:1 / Rabdosia rubecens
Du Huo 5:1 / Angelia tuhuo
Du Huo 12:1 / Pubescent Angelica Root
Du Zhong 7:1 / Eucommia Bark
Du Zhong 10:1 / Eucommia Bark
Du Zhong 20:1 / Eucommia Bark
E Bu Shi Cao 5:1 / Centipeda
E Jiao 1:1 / Donkey Hide Gelatin
E Jiao 5:1 / Donkey-Hide Gelatin
Er Cha 5:1 / Gambir resin
E Zhu 5:1 / Curcuma Zedoary/Tumeric Rhizome
Fan Xie Ye / Senna Leave 5:1
Fang Feng 5:1 / Siler / Ledebouriella Root
Fang Feng 12:1 / Siler / Ledebouriella Root
Fang Ji (Han) 5:1 / Stephania
Fo Shou 5:1 / Citrus Sarcodactylus
Fu Ling 5:1 / Poria
Fu Ling 12:1 / Poria fungus
Fu Ling (Bai) 18:1 / Poria / Hoelen white Fungus 40%
Fu Ling Pi 5:1
Fu Pen Zi 10:1 / Rubus / Raspberry Fruit Bud
Fu Shen 5:1 / Poria Heart
Fu Shen 20:1 / Poria / Hoelen Fungus Heart
Fu Xiao Mai 5:1 / Triticus /Wheat Chaff / Grain
Fu Zi 5:1 / Aconite (Prepared)
Gan Cao 5:1 / Licorice
Gan Cao 10:1 / Licorice Root (raw)
Gan Jiang 8:1 / Dried Ginger Rhizome
Gan Jiang 30:1 / Ginger
Gao Ben 5:1/ Ligusticum
Gao Ben 10:1 / Ligusticum Rhizome and Root
Gao Liang Jiang 5:1 / Galanga
Ge Gen 25:1 / Pueraria / Kudzu Root 40%
Ge Hua 5:1 / Pueraria Flower
Ge Jie 1:1 / Gecko Lizard
Geng Mi 5:1 / Rice
Gou Ji 15:1 / Cibotium Rhizome
Gou Qi Zi 5:1 / Lycium Fruit
Gou Qi Zi 12:1 / Lycium berry
Gou Qi Zi 60:1 (40% polysach) / Lycium berry
Gou Teng 12:1 / Gambir
Gu Sui Bu 20:1 / Drynaria Rhizome
Gu Ya 5:1 / Oryza (Sprouted)
Gua Lou Pi 5:1 / Trichosanthes Peel
Gua Lou Ren 5:1 / Trichosanthes Seed
Gua Lou Shi 5:1 / Trichosanthes Fruit
Guan Zhong 5:1 / Dryopterus
Guang Zhong 14:1 / Dryopterus
Gui Ban 1:1 / Fresh Water Turtle Shell
Gui Ban 5:1 / Testudinis
Gui Su Bu 6:1
Gui Zhi 10:1 / Cinnamon twig
Gui Zhi 5:1 / Cinnamon twig
Hai Dai 5:1 / Laminaria
Hai Sheng 10:1 / Sea Cucumber Cucumber
Hai Jin Sha 5:1 / Lygodium spores
Hai Jin Sha 15:1 / Lygodium spores
Hai Tong Pi 5:1 / Erythrina
Hai Zao 5:1 / Sargassum Seaweed
Han Lian Cao 5:1 / Eclipta Herb
Han Lian Cao 10:1 / Eclipta Herb
He Hua 10:1 / Lotus Flower
He Huan Hua 15:1 / Albizzia Flower
He Huan Pi 5:1 / Albizzia / Mimosa Tree Bark
He Huan Pi 15:1 / Albizzia / Mimosa Tree Bark
He Shou Wu 10:1 / Fo-Ti / Polygonum
He Ya 6:1
He Zi 5:1 / Terminalia
He Zi (Ke Zi) 12:1 / Terminalia / Myrobalan Fruit
Hei Zhi Ma 10:1 / Black Sesame Seed
Hong Zao / Da Zao 8:1
Hong Hua 5:1 / Carthamus / Safflower
Hong Hua 10:1 / Carthamus / Safflower
Hong Jing Tian / Rhodiola Rosea 4%
Hong Jing Tian 15:1 / Rhodiola crenulata 2%
Hong Qu (50:1 / 1%) / Red Rice Yeast extract
Hong Qu / Red Rice Yeast - 100 ct Caps
Hong Ren Shen 8:1 / Ginseng Root (Red)
Hong Teng 5:1 / Sargentodoxa Vine
Hong Zao 6:1 / Red Jujube Fruit / Chinese Date
Hou Po 15:1 / Magnolia Bark 2%
Hu Huang Lian 5:1 / Picrorhiza
Hu Po 5:1 / Amber
Hu Po 20:1 / Amber
Hu Tao Ren / Walnut Seed 5:1
Hu Zhang 18:1 / Polygonum cuspidatum / Resveratrol 15%
Hu Zhang 200:1 / Hu Chang / Polygonum Cuspidatum / Giant Knotweed (50% Resveratrol)
Hua Shi / Talcum 5:1
Huai Hua 5:1 / Sophora
Huai Jiao Zi 5:1
Huai Shu Hua 15:1 / Maitake extract
Huai Niu Xi 8:1 /Achyranthes Root PE
Huang Bai 5:1 / Phellodendron Bark
Huang Bai 12:1 / Phellodendron Bark
Huang Jing 10:1 / Polygonatum (1%) / Siberian Solomon Seal
Huang Lian 10:1 / Coptis Rhizome
Huang Qi 10:1 / Astragalus Root
Huang Qi 12:1 / Astragalus root
Huang Qi 16% / Astragalus root
Huang Qi 45:1 / Astragalus 70%
Huang Qin 5:1 / Scute / Baical Skullcap Root
Huang Qin 8:1 / Scute / Baical Skullcap Root
Huo Ma Ren 10:1 / Cannabis seed
Huo Ma Ren 5:1 / Cannabis seed
Huo Xiang 10:1 / Agastache / Patchouli / Pogostemon
Huo Xiang 5:1 / Agastache
Ji Nei Jin 5:1 / Gallus
Ji Song Rong 16:1 / Agaricus Mushroom (50%)
Ji Xue Cao 12:1 / Gotu kola
Ji Xue Teng 12:1 / Milletia Root and Vine
Jiang Can 5:1 / Bombyx (Silkworm)
Jiang Huang 12:1 / Curcuma / Tumeric Rhizome
Jiang Xiang 5:1 / Dalbergia
Jiao Gu Lan 5:1 / Gynostemma Pentaphylum
Jiao Gu Lan 12:1 / Gynostemma Pentaphylum
Jie Geng 10:1 / Platycodon Root
Jie Geng 7:1 / Platycodon / Balloon flower Root
Jin Bu Huan 5:1 / Lycopodium serrati
Jin Qian Cao 5:1 / Lysimachia
Jin Qian Cao 10:1 / Lysimachia
Jin Yin Hua 5:1 / Honeysuckle Flower / Lonicera
Jin Yin Hua 7:1 / Honeysuckle Flower / Lonicera
Jin Ying Zi 5:1 / Rosehip Fruit
Jing Jie 5:1 / Schizonepeta - granule
Jing Jie 5:1 / Schizonepeta Stem or Bud
Jing Jie 10:1 / Schizonepeta Stem or Bud
Jiu Cai Zi 5:1 / Allium seed
Ju He 5:1 / Tangerine seed
Ju Hong 5:1 / Red Tangerine Peel
Ju Hua 12:1 / Chrysanthemum Flower
Ju Hua 5:1 / Chrysanthemum Flower
Jue Ming Zi 5:1 / Cassia Seed
Ku Shen 12:1 / Sophora / Bitter Ginseng Root
Ku Shen Gen 5:1 / Sophora flavescens
Kuan Dong Hua / Tussilago 5:1
Kun Bu 5:1 / Laminaria Kombu
Lai Fu Zi 5:1 / Radish seed
Lian Qiao 5:1 / Forsythia
Lian Qiao 20:1 / Forsythia Fruit
Lei Wan 5:1 / Omphalia
Lian Xu 5:1 / Lotus stamen
Lian Zi 5:1 / Lotus Seed
Lian Zi 10:1 / Lotus Seed
Lian Zi Xin 5:1 / Lotus Embryo
Ling Zhi / Reishi / Ganoderma Spores 25:1 / 10% polysach.
Ling Zhi Cao 20:1 / Ganoderma / Reishi Mushroom fruiting body
Ling Zhi / Reishi / Ganoderma mushroom 20:1 / Ganoderma (Reishi) - 100 ct Caps
Li Zhi He 5:1 / Litchi seed
Long Chi 5:1 / Dragon Teeth
Long Dan Cao 10:1 / Chinese Gentiana Root
Long Gu 1:1 / OS Draconis (Dragon Bone mineral)
Long Gu 5:1 / Dragon Bone
Long Yan Rou 5:1 / Longan fruit
Lou Shi Teng 5:1 / Star Jasmine Vine
Lou Lu 5:1 / Rhaponticum
Lu Feng Fang 5:1 / Hornet Nest
Lu Gen 5:1 / Phragmites
Lu Hui 5:1 / Aloe Vera Leaf
Lu Jiao Jiao 2:1 / Mature Antler Gelatin
Lu Jiao Shuang 5:1 / Cornus Cervi Fragments
Lu Lu Tong 5:1 / Liquidambar
Lu Rong 1:1 / Cervus / Young Deer Antler Velvet
Lu Rong 10:1 PE / Cervus / Young Deer Antler Velvet
Luo Bu Ma 5:1 / Rauwolfia Serpentina / Apocynum venetum herb
Luo Bu Ma 10:1 / Rauwolfia / Apocynum
Luo Han Guo 5:1 / Momordica Fruit
Luo Shi Teng 5:1 / Star Jasmine Stem
Ma Bian Cao 5:1 / Verbena
Ma Bo 15:1 / Lasiosphaera (Puffball fruiting body)
Ma Chi Xian 5:1 / Purslane herb ++
Ma Huang Gen 5:1 / Ephedra root
Mai Ya 5:1 / Barley Sprouts
Mai Men Dong 5:1 / Ophiopogon
Mai Men Dong 12:1 / Ophiopogon Tuber
Man Jing Zi 12:1 / Vitex Fruit 5%
Man Jing Zi 5:1 / Vitex
Mang Xiao 1:1 / Mirabilitum salt
Mang Xiao 5:1 / Mirabilitum salt
Mao Dong Qing 5:1 / Ilex
Mao Dong Qing 12:1 / Ilex Leaf
Mei Gui Hua 15:1 / Young Chinese Rose Flower
Mi Huan Jun 1:1 / Armillaria
Mi Meng Hua 5:1 / Buddleia Flower
Mo Yao 6:1 / Myrrh Gum-resin
Mu Dan Pi 5:1 / Moutan
Mu Dan Pi 15:1 / Moutan / Tree Peony Rootbark
Mu Gua (Chuan) 5:1/ Chaenomelis / Chinese Quince Fruit
Mu Hu Die 5:1 / Gu Zhi Hua / Oroxylum
Mu Hu Die 10:1 / Oroxylum seed
Mu Li 1:1 / Oyster shell
Mu Li 5:1 / Oyster shell (granule)
Mu Tong 8:1 / Akebia vine stem
Mu Tong 5:1 / Akebia vine stem
Mu Xiang 8:1 / Costus Root / Aucklandia
Mu Zei 5:1 / Horsetail / Equisitum
Nan Sha Shen 10:1 / Adenophora Root
Niu Bang Zi 14:1 / Arctium / Burdock Seed
Niu Huang 1:1 / Water Buffalo / Ox bile
Niu Xi (Chuan) 5:1 / Cythula
Niu Xi (Chuan) 8:1 / Cythula Root
Niu Xi (Huai) 5:1 / Achyranthes
Niu Xi (Huai) 8:1 / Achyranthes Root
Nu Zhen Zi 10:1 / Ligustrum / Glossy Privet Fruit
Ou Jie 5:1 / Lotus Rhizome Node
Pang Da Hai 5:1 / Sterculia Seed
Pang Da Hai 15:1 / Sterculia Seed
Pao Jiang 5:1 / Ginger (Brown)
Pei Lan 5:1 / Eupatorium
Pi Pa Ye 10:1 / Loquat leaf
Pu Gong Ying 4:1 / Dandelion / Taraxacum Herb (3%)
Pu Gong Yin 12:1 / Taraxacum
Pu Huang 5:1 / Typha / Bullrush Pollen
Pu Tao Zi 5:1 / Grape Seed
Qi Ye Lian 5:1 / Polyphylla
Qi Ye Lian 10:1 / Polyphylla
Qian Cao Gen 5:1 / Madder / Rubia Root
Qian Hu 10:1 / Peucedanum root
Qian Hu 5:1 / Peucedanum root
Qian Nian Jian 5:1 / Homalomena
Qian Shi 5:1 / Euryale
Qiang Huo 5:1 / Notopterygium Rhizome & Root
Qiang Huo 10:1/ Notopterygium rhizome & Root
Qin Jiao 10:1 / Gentiana root
Qin Pi 5:1 / Fraxinus
Qing Dai 10:1 / Indigo
Qing Hao 5:1 / Wormwood (Sweet)
Qing Hao 8:1 / Sweet Wormwood 5%
Qing Pi 5:1 / Immature (Green) Tangerine peel
Qing Xiang Zi 5:1 / Celosia seed
Qu Ma 5:1 / Dianthus
Ren Dong Teng 15:1 / Lonicera stem
Ren Dong Teng 7:1 / Lonicera
Ren Shen 5:1 / Ginseng
Rou Cong Rong 8:1 / Cistanche
Rou Dou Kou 5:1 / Nutmeg Seed +
Rou Gui 5:1 / Cinnamon bark
Rou Gui 4.5:1 / Cinnamon Bark (4% essential oil complex)
Rou Gui 10:1 / Cinnamon Bark 8%
Ru Xiang 1:1 / Boswellia carterii
Ru Xiang 5:1 / Frankincense / Boswellia serrata
San Ca Ku 12:1 / Evodia lepta
San Leng 5:1 / Scirpus
San Qi (Tian Qi) 1:1 / Notoginseng / Pseudoginseng Root
San Qi (Tian Qi) 10:1 / Notoginseng / Pseudoginseng Root
Sang Bai Pi 5:1 / Morus / Mulberry Rootbark
Sang Ji Sheng 5:1 / Loranthus
Sang Ji Sheng 14:1 / Mulberry Mistletoe / Loranthus Stem
Sang Piao Xiao 5:1 / Mantis Cocoon
Sang Shen Zi 5:1 / Mulberry Fruit
Sang Ye 7:1 / Morus / Mulberry Leaf
Sang Zhi 14:1 / Morus / Mulberry Twig
Sha Ren 5:1 / Amomum Fruit
Sha Yuan Zi 5:1 / Astragalus Seed
Sha Shen (Bei) 5:1 / Glehnia Root
Shan Ci Gu 1:1 raw powder
Shan Dou Gen 5:1 / Sophorae tonkinensis
Shan Dou Gen 12:1 / Sophorae tonkinensis
Shan Yao 12:1 / Wild Yam (6%)
Shan Yao 12.5% / Dioscorea (Wild Yam)
Shan Zha 12:1 ( 5%) / Hawthorn Berry
Shan Zhu Yu 12:1 / Cornus Fruit / Dogwood 10%
Shang Lu 1:1 / Phytolacca (Poke root)
She Chuang Zi 5:1 / Cnidium Fruit
She Chuang Zi 10:1 / Cnidium Seed
She Gan 15:1 / Belamcanda Rhizome
Shen Jin Cao 5:1 / Lycopodium
Shen Qu 5:1 / Massa Fermentata (granule)
Shen Qu / Massa Fermentata
Sheng Di Huang 16:1 / Rehmannia Root (raw)
Sheng Jiang 5:1 / Fresh Ginger Rhizome
Sheng Ma 12:1 / Cimicifuga / Black Cohosh Rhizome
Shi Chang Pu 12:1á / Acorus / Sweetflag Rhizome
Shi Di 5:1 / Kaki Calyx
Shi Gao / Gypsum 5:1
Shi Hu 5:1 & 10:1 / Dendrobium Stem
Shi Jian Cuan 10:1
Shi Jue Ming 5:1 / Haliotis
Shi Jun Zi 5:1 / Quisqualis
Shi Wei 5:1 / Pyrrosia
Shu Di Huang 5:1 / Wine-prepared Rehmannia Root
Shu Di Huang 10:1 / Wine-prepared Rehmannia Root (1%)
Shui Zhi 5:1 / Leech
Si Gua Luo 5:1 / Luffa Fiber
Su Geng 5:1 / Perilla Stem
Suan Zao Ren 5:1 / Zizyphus
Suan Zao Ren 18:1 / Zizyphus / Sour Jujube Seed
Suo Yang 10:1 / Cynomorium Fleshy Stem
Tai Zi Shen 8:1 / Pseudostellaria / Prince Ginseng Root
Tan Xiang / Sandalwood Heartwood 5:1
Tan Xiang 5:1 / Sandalwood
Tao Ren 5:1 / Persica
Tao Ren 12:1 / Peach Seed (Kernel)
Tian Hua Fen 15:1 / Trichosanthes Root
Tian Ma 5:1 / Gastrodia
Tian Ma 6:1 / Gastrodia Rhizome
Tian Ma / Gastrodia raw herb powder (1:1)
Tian Men Dong 12:1 / Chinese Asparagus Tuber
Tian Men Dong 10:1 / Asparagus / Shatavari
Tian Zhu Huang 5:1 / Bamboo Silicea
Tinosporae Radix 5:1
Tou Gu Cao 5:1 / Centella Herba
Tu Fu Ling 5:1 / Smilax Rhizome
Tu Niu Xi 5:1 / Achyranthes Bidendata Root
Tu Si Zi 8:1 / Cuscuta / Dodder Seed
Wa Leng Zi 5:1 / Ark Shell
Wang Bu Liu Xing 5:1 / Vaccaria Seed
Wang Bu Liu Xing 15:1/ Vaccaria seed
Wei Ling Xian 5:1 / Clematis
Wu Gong 5:1 / Centipede
Wu Jia Pi 5:1 / Acanthopanax Rootbark
Wu Jia Seng 28:1 / Eleutherococcus senticosus (0.8%)
Wu Ling Zhi 5:1 / Pteropus
Wu Ling Zhi 10:1 / Trogopterus
Wu Mei 5:1/ Mume / Prunus / Black Plum
Wu Wei Zi 5:1 / Schisandra
Wu Wei Zi 10:1 / Schizandra Fruit 5%
Wu Wei Zi 25:1 / Schizandra 9%
Wu Yao 5:1 / Lindera Root
Wu Zhu Yu 20:1 / Evodia Fruit
Wu Zhue Teng 15:1 / Gymnema Sylvestre (30%)
Wu Zue Teng / Gymnema Sylvestre
Xi Xian Cao 10:1 / Siegesbeckia / St. Paul's Wart
Xi Xin 5:1 / Asarum
Xi Xin 10:1 / Asarum
Xi Yang Shen 10% / American Ginseng Root
Xia Ku Cao 12:1 / Prunella / Selfheal Spike
Xiang Ru 5:1 / Elsholtzia
Xian He Cao 12:1 / Agrimony
Xian Mao 5:1 / Curculigo Rhizome
Xiang Fu 14:1 / Cyperus Rhizome
Xiang Gu / Shiitake Mushroom (10%)
Xiao Hui Xiang 10:1 / Fennel Fruit
Xie Bai 5:1 / Allium / Chinese Chive bulb
Xin Yi Hua 10:1 / Magnolia Flower
Xing Ren 5:1 / Apricot Seed
Xiong Can 18:1 / Silk Moth
Xu Duan 5:1 / Dipsacus
Xu Duan 10:1 / Dipsacus Root
Xuan Fu Hua 5:1 / Inula flowers
Xuan Shen 5:1 / Scrophularia Root
Xuan Shen 8:1 / Scrophularia Root
Xue Jie 5:1 / Dragons Blood Resin (granule)
Yan Hu Suo 20:1 / Corydalis Rhizome (5%)
Yan Hu Suo / Corydalis (80%tetrahydropalmatine)
Yan Hu Suo / Corydalis (90% tetrahydropalmatine)
Ye Jiao Teng 16:1 / Polygonum
Ye Jiao Teng 12:1 / Polygonum
Ye Ju Hua 5:1 / Wild Chrysanthemum
Yi Mu Cao 8:1 / Leonurus / Motherwort Herb
Yi Tang
Yi Tiao Gen 5:1 / Moghania
Yi Yi Ren 12:1 / Coix / Job's Tears Seed
Yi Zhi Ren 5:1 / Alpinia
Yin Chai Hu 5:1 / Stellaria root
Yin Chen Hao 10:1 / Artemisia
Yin Chen Hao 5:1 / Capillaris
Yin Guo Ye 5:1 / Ginkgo leaf
Yin Guo Ye (Bai Guo Ye) 15:1 / Gingko Leaf
Yin Yang Huo 20:1 / Epimedium Leaf
Yin Yang Huo 12:1 / Epimedium Leaf
Yu Jin 12:1 / Tumeric Tuber
Yu Li Ren 5:1 / Prunus Seed
Yu Xing Cao 10:1 / Houttuynia Herb
Yuan Zhi 5:1 / Polygala
Yuan Zhi 8:1 / Polygala
Yue Ji Hua 15:1 / Rosa / Chinese Tea Rose Blossom
Yun Zhi 16:1 / Coriolus
Zao Jiao 5:1 / Gledeitsia Fruit
Zao Jiao Ci 5:1 / Gleditsia spine
Ze Lan 5:1 / Lycopus
Ze Xie 6:1 / Alisma / Water Plantain Rhizome
Zhe Bei Mu / Thunberg Fritillaria Bulb 5:1
Zhen Zhu / Pearl Powder (90%)
Zhen Zhu Mu / Mother of Pearl
Zhi Gan Cao 5:1 / Licorice (Baked)
Zhi Gan Cao 10:1 / Honey-fried Licorice Root
Zhi Ke 8:1 / Bitter Orange Fruit
Zhi Ke 5:1 / Bitter Orange Fruit
Zhi Mu 5:1 / Anemarrhena Root
Zhi Mu 14:1 / Anemarrhena Root
Zhi Shi 12:1 / Immature Bitter Orange Fruit (6%)
Zhi Zi 10:1 / Gardenia Fruit
Zhu Ru 5:1 / Bamboo Shavings
Zhu Ling 12:1 / Polyporus fungus Skin
Zhu Ling 5:1 / Polyporus
Zhu Shi Zi 5:1 / Broussonetia
Zi Cao Gen 5:1 / Lithospermum Root
Zi He Che / Placenta 5:1
Zi Shi Ying 1:1 / Fluorite mineral powder
Zi Su Ye 5:1 / Perilla Leaf
Zi Su Zi 5:1 / Perilla Seed
Zou Ma Tai 5:1 / Ardisia

 

Western Powder Extracts - Singles:

Acerola
Acai
Alfalfa Juice PE 10:1
Asian Ginseng PE 8% 8:1
Armillaria / Mi Huan Jian 10:1
Artichoke / Cynara scolymus
Bee Pollen
Bilberry
Bitter Melon 10:1
Bladderwrack PE
Blueberry 25:1
Butcher's Broom
Butea 4:1 / Butea superba
Camu Camu 6:1 PE / 20%
Capsicum 1:1 powder
Cascara Sagrada PE
Catuaba Bark 4:1 / Erythroxylum catuaba
Centaury Herb
Chamomile 10:1 / Matricaria
Chanca piedra 1:1
Chasteberry 5% (10:1) / Vitex agnus-castus
Chuchuhuasi 4:1
Damiana 5:1 / Turnera
Echinacea angustifolia 4:1
Echinacea Angustifolia Root Powder 4:1
Echinacea Purpurea 4:1
Echinacea Purpurea Root Powder 4:1 PE
Elecampane 4:1 / Inula helenium
Elder berry 15:1 / Sambucus nigra
Elder flower 4:1 / Sambucus
Feverfew 12:1 / Tanacetum
Fenugreek 25:1
Garlic 1%
Gingko Biloba 15:1 & (24%/6%)
Goldenseal root 10:1 / Hydrastis canadensis
Goldenseal caps / Hydrastis canadensis root powder (100 ct)
Gotu Kola 10:1 / Centella
Grape - Purple 20:1
Graviola / Annona muricata 1:1
Graviola 4:1
Guarana 10:1
Horehound 4:1 / Marrubium vulgare
Horse Chestnut 6:1
Horse Radish
Horsetail 10:1 / 6% silica
Huanarpo 8:1
Hyssop 4:1 / Hyssopsus officinalis
Kava Kava Root 12:1 / Piper methysticum
Kiwi 20:1
Kola Nut 1:1
Kola Nut 10:1
Lemon Balm / Melissa officinalis 10:1 / 5%
Long Jack Root 5: / Eurycoma longifolia
Long Jack root 25% / Eurycoma longifolia
Long Jack (150:1) / Eurycoma longifolia.. (Tongkat Ali)
Long Jack (100:1) / Eurycoma longifolia.. (Tongkat Ali)
Maca 6:1 (0.5%glucosinolates) / Lepidium meyenii
Maca powder 1:1
Mangosteen / Xanomax 10:1 / 20%
Mangostein Fruit Peel 1:1 powder
Marshmallow root organic powder/ Althea officinalis 1:1
Marshmallow 4:1 / Althaea officinalis
Milk Thistle 80:1 PE / 80% / Silymarin & Isoslylbin
Muira Puama 4:1 / Ptychopetalum
Nettle Leaf 10:1 / Urtica dioica
Nettle Root 20:1 / Urtica 0.8%
Oat 10:1 / Avena sativa
Olive leaf 10:1 / 30%
Osha 4:1 / Ligusticum porteri
Passionflower / Passiflora incarnata 1.5%
Pau D'Arco Bark PE 4:1
Peppermint 4:1 / Mentha piperita
Pomegranate 12:1 / Punica granatum
Pomegranate / Punica granatum (80% Polyphenols / 40% Punicalagins)
Propolis
Raspberry extract / Rubus ideaus 10:1
Phytosterol blend 95%
Rauwolfia Serpentina 10:1
Red Clover 30:1 / Trifolium pratense 8%
Red Raspberry leaf 8:1 / Rubus idaeus
Rose Hips
Rosemary 2%
Royal Jelly extract (Bee)
Sage Leaf 6:1 / Salvia officinalis
Saw Palmetto 25% / Serenoa repens
Saw Palmetto 45% / Serenoa repens
Indian Sarasaprila Root C/S / Hemidesmus 1:1
Skullcap 4:1/ Scutellaria lateriflora
Indian Sarsaparilla Root / Hemidesmus Pwd 1:1
Slippery Elm bark powder/ Ulmus rubra 1:1
Slippery Elm 4:1 / Ulmus fulva bark
Spirulina Powder
Solomon Seal/Polygonum 5:1 & 10:1
Stevia leaf powder (1:1)
Stevia leaf 12:1 (90%)
Strawberry 20:1
Suma root Pfaffia paniculata 5:1 PE
Suma Root 4:1 powder extract (caps) 100 ct.
Tumeric / Curcuma Longa 95% Curcuminoids
Valerian Root 4:1
White Oak bark
White Willow Bark 25%
Wild Cherry
Wild Lettuce
Wild Yam Root P.E. (see Shan Yao)
Yerba Mate 8% / Ilex paraguariensis
Yohimbe Bark 2%
Yohimbe 8%

 

House Chinese Powder Formulas:

Animal Blend (Velvet Antler, Male Silk Moth, Black Mtn. Ant, Lumbricus)
Anti-histamine - Allergy Support PE
Anti-Pathogenic Compound - caps
Anti-pathogenic Compound PE
ASHMI / Asthma Support #3 - Caps (100 ct)
ASHMI / Asthma Support #3 (with Cordyceps) PE
Assimilation / Digestive Blend
Astringe Essence
Blood Sugar Compound
Bojenmi Slimming Tea (PE)
Brain & Memory Tonic
Cholesterol & Triglyceride Support PE
Deep Calm
Deep Calm / Salvia & Amber Forte (70/30)
Dissolve GS
Dissolve KS
Dissolve KS - 100 ct - capsules
Fertility Tonic
Gintonia Forte PE
Gintonia Forte PE Sample
Gluco Balance I (100caps)
Gluco Balance I (PE)
Green Tea & Yerba Mate 30/70
Hepato Support Formula - 100 caps
Hepato-Support Formula - PE
Herbal Diuretic - 90 caps
HPZ Compound (PE)
Hypotension Support
Liver DTX - PE
Lung Clear PE (base formula)
Lung Essence Tonic PE (base formula)
Man's Treasures formula (w/o Yohimbe)
Man's Treasures formula PE (w/ Yohimbe)
Mental Clarity - 100 caps
Mental Clarity PE
Mushroom Immune Complex
Mushroom Immune Complex - 100 capsules
Natural Relief / Anti-Pain Blend PE
Power Boost / Rocket Fuel PE Base
Resistance & Immune Blend
Resolve Liver Blood Stasis
Rhodiola & Gynostemma PE
Rhodiola blend / Hong Jing Tian 50/50 (Rosea & Crenulata)
Rhodiola-Astragalus Forte
Salvia & Amber Forte
Shakti NRG Blend PE
Stabilize Mood
Structural Support - 100 ct caps
Structural Support O.P.
Structural Support PE
Thyro-Forte
Tonify Kidney Qi formula - (100 caps)
Tonify Kidney Qi formula (PE)
Tonify Kidney Qi formula(PE) Sample
Woman's Treasures formula  PE

 

Showing 1 - 1 of 1 products.
See the Above List () $0.00